Head First Race
We hebben nu € 32.612, We gaan voor € 50.000

Regelement

 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan. 
 • Deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. 
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de kamprechters, wedstrijdleiding en de organisatie opvolgen. 
 • Na het incasseren/ontvangen van het inschrijfgeld is er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld. 
 • Indien de tocht(en) door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. 
 • Indien de tocht(en) door overmacht moet worden stilgelegd c.q. geheel of gedeeltelijk afgelast op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. Indien tocht(en) worden afgelast kan mogelijk geen nieuwe datum worden vastgesteld. 
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht moet worden afgelast. 
 • Met het accepteren van het startnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de wedstrijd voldoende gezond zijn. 
 • Deelnemers respecteren vaarregels, natuur en milieu. 
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers. 
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. 
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag van verdere deelname worden uitgesloten. Ter plekke zal het startnummer worden ingenomen. Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan andere tochten van de organisatie in de toekomst. 
 • In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. 

31-08-2015